نویسنده = محسن تدین
تعداد مقالات: 5

1 بررسی نتایج آزمایش هدایت الکتریکی و مقاومت فشاری در بتن های خودتراکم حاوی پوزولان خاش و سرباره کوره آهن گدازی
امیر خانی*؛ محسن تدین؛ محمد ابراهیم کمکی؛ سید محمد سجادی عطار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.2 K)

2 بررسی دوام توسط آزمایش‌های نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) و عمق نفوذ آب تحت‌فشار دربتن-های خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش
امیر خانی*؛ محسن تدین؛ محمد ابراهیم کمکی؛ مسعود عطاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

3 بررسی رشد مقاومت در بتن های سازه ای از سن 7 به 28 روزه و عوامل موثر بر آن- مطالعه موردی بتن های سازه ای پروژه توسعه جنوبی خط6 مترو تهران
محسن تدین؛ نوید نیکزاد*؛ امیررضا تدین؛ بهرام ابراهیمی ترکمانی؛ محمد نوری؛ حمید جهانگیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

4 مروری بر آزمایش های آب شستگی در بتن
محسن تدین؛ نوید نیکزاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

5 مروری بر روش های کاهش آب شستگی در بتن، مواد افزودنی ضد آب شستگی (AWA) و تاثیر آنها بر رفتار بتن
محسن تدین؛ نوید نیکزاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)