نویسنده = محمد امیر نجفقلی پور
تعداد مقالات: 3

1 بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای آسیب دیده بتنی با ورق های خمشی و برشی فولادی
نویسا اصغرنژاد*؛ سید مهدی دهقان؛ محمد امیر نجفقلی پور؛ علیرضا فاموری؛ احمدرضا عربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

2 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ترمیم شده با ورق های FRP تحت بارهای رفت و برگشتی
سید علیرضا فاموری حسینی زاده*؛ محمد امیر نجفقلی پور؛ سید مهدی دهقان؛ نویسا اصغرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.84 MB)

3 تأثیر مقدار و نوع الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن های الیافی
محمدرضا کرمیان*؛ محمدرضا ضیایی نژاد؛ سید مهدی دهقان بنادکی؛ محمد امیر نجفقلی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)