نویسنده = سید علی موسوی داودی
تعداد مقالات: 5

1 محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

2 مطالعه و بررسی بهینه یابی بهترین مکان میراگر TLD در کاهش پاسخ لرزه ایی سازه های بتنی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

3 مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.96 MB)

4 مطالعه و بررسی تأثیرطول دهانه قاب در خرابی پیش رونده ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از تحلیل غیرخطی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.12 MB)

5 مطالعه و بررسی ستون های کامپوزیت با مقطع فولادی جعبه ای شکل پر شده از بتن مسلح تحت اثر بار لرزه ای
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.89 MB)