کلیدواژه ها = بتن خودتراکم
تعداد مقالات: 6

1 بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه
علی اکبر شیرزادی جاوید*؛ پرویز قدوسی؛ مازیار زرعی چیان؛ محمدعلی اعتباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

2 بررسی تأثیر جایگزینی قسمتی از مواد افزودنی معدنی با پودر شیشه بر خواص مکانیکی و کارایی بتن خود تراکم (SCC)
داود قائدیان رونیزی*؛ جواد کاشف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.53 K)

3 بررسی نتایج آزمایش هدایت الکتریکی و مقاومت فشاری در بتن های خودتراکم حاوی پوزولان خاش و سرباره کوره آهن گدازی
امیر خانی*؛ محسن تدین؛ محمد ابراهیم کمکی؛ سید محمد سجادی عطار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.2 K)

4 بررسی دوام توسط آزمایش‌های نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT) و عمق نفوذ آب تحت‌فشار دربتن-های خودتراکم حاوی میکرو سیلیس و پوزولان خاش
امیر خانی*؛ محسن تدین؛ محمد ابراهیم کمکی؛ مسعود عطاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

5 بررسی اثر استئارات کلسیم بر مشخصات بتن خودتراکم
رامین ناصرالاسلامی*؛ جواد بخشی؛ مهدی نعمتی چاری؛ مجتبی حاجی مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

6 تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم
بابک احمدی*؛ سعید خالویی؛ آزاده عسکری تژاد؛ مسعود نکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.57 K)