کلیدواژه ها = بازشو
تعداد مقالات: 4

1 محاسبه ضریب رفتار سیستم سازه ایی دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه مقدار آن با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

2 مطالعه و بررسی تاثیر شکل هندسی و محل بازشوها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.96 MB)

3 مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دیوار برشی بتن مسلح
اشکان ابراهیم خانی*؛ رضوانه کرمی فعلی؛ عطیه فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

4 مطالعه تاثیر شکل و موقعیت بازشو در مدلسازی دال بتن مسلح
رضوانه کرمی فعلی*؛ اشکان ابراهیم خانی؛ عطیه فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (877.75 K)