برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 عدم سازگاری فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات در بتن (شرکت همگرایان تولید کپکو)
1397-07-16 10:30-12:30
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن اجتماعات 100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
2 بتن سبک خشک آماده(شرکت لیکا)
1397-07-16 10:30-12:30
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی- سالن استادحامی 100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
3 بهینه سازی طرح مخلوط بتن آماده خودتراکم با استفاده از آزمایشهای ژئولوژی(شرکت البرزشیمی آسیا)
1397-07-15 14:00-16:00
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی 100
0 ریال
0
4 بتن آماده و آب بندی سازه های بتنی(شرکت آرابتن اروند)
1397-07-15 14:00-16:00
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن پاکدامن 100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
5 مدیریت کیفیت بتن آماده(فهاب بتن)
1397-07-15 10:30-12:30
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی 100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
1
6 نکات اجرایی کاربرد افزودنی ها در بتن آماده در کارگاه(شیمی ساختمان)
1397-07-16 16:00-18:00
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
7 چالشهای کیفی بتن آماده (انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده استان تهران)
1397-07-16 16:00-18:00
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - سالن استادحامی 100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
1
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.