مروری بر روش های کاهش آب شستگی در بتن، مواد افزودنی ضد آب شستگی (AWA) و تاثیر آنها بر رفتار بتن

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1159-2018ICI
نویسندگان
سرپرست آزمایشگاه محلی پروژه مترو خط 6، مهندسین مشاور سیناب غرب
چکیده
بتن ریزی زیر سطح آب در سازه هایی مانند اسکله ها، پل ها، شمع ها در مناطقی که سطح آب زیر زمینی بالا است و گروت پرکننده در تونل ها که زیر سطح آب هستند، کاربرد دارد. جداشدگی (آب شستگی) در اثر بتن ریزی در زیر سطح آب موضوع مهمی است که تحقیقات گسترده ای برای ارزیابی همه جوانب موثر بر آن مورد نیاز است. اگرچه مدت زیادی از استفاده از بتن ریزی زیر سطح آب می گذرد ولی تا به حال بیشتر تلاش ها در راستای بهبود جایدهی بتن زیر آب و پیشرفت در ماشین آلات در این راستا بوده است. در روش های اولیه تلاش این بوده که تماس بتن با آب را کم کنند و با اینکار جداشدگی و آب شستگی بتن را کم نمایند. باید توجه شود که یک روش دیگر در موضوع بتن ریزی زیر آب آن است که با تغییراتی که در طرح اختلاط بتن ایجاد می شود، پایداری لازم جهت جلوگیری از آب شستگی و جداشدگی آن در هنگام بتن ریزی زیر آب فراهم گردد. در اصطلاح به این بتن "بتن ضد آب شستگی (Anti Washout Concrete) " گفته می شود. در بحث اجرای بتن ضد آب شستگی می توان از ماشین آلات و روش های قدیمی جهت بتن ریزی زیر آب استفاده نمود. مزیتی که بتن ضد آب شستگی دارد این است که علاوه بر تضمین رفتار بهتر سازه ای بتن سخت شده در زیر سطح آب، می تواند کمک به کم کردن آلودگی محیط زیستی در هنگام بتن ریزی زیر سطح آب باشد. از جمله راهکارهای افزایش پایداری بتن در برابر آب شستگی و جدا شدگی زیر آب می توان به افزایش سیمان و جایگزینی یا افزودن مواد پودری مانند بنتونیت، پودر سنگ آهک، میکروسیلیس و خاکستر بادی، افزایش سهم ریزدانه بتن و استفاده از مواد افزودنی ضد آب شستگی (Anti Washout Admixture یا AWA) را نام برد. در این مقاله سعی شده است ابتدا راهکارهای کاهش آب شستگی مرور گردد سپس مواد AWA و اثر آنها بر رفتار بتن توضیح داده شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A review of methods for reducing washout in concrete, anti washout admixture (AWA) and their effect on concrete behavior
Authors
navid nikzad
Abstract
Concreting under the water level has been used in structures such as docks, bridges, piles in grounds with high groundwater levels, and filler mortars in tunnels below the water surface. Segregation due to concreting below the water level is a major issue that extensive research is needed to evaluate all aspects of it. Although several studies has been done on the use of concreting under the water level, many of them has been made to improve submersible concrete placement and progress in machinery. In the initial methods, the attempt was made to reduce the contact of concrete with water and consequently reduce the washout of concrete. It should be noted that another approach to underwater concrete is to provide the stability necessity to prevent segregation and washout during concreting, with changes made in the concrete mixing design. In the term, this concrete is called "Anti Washout Concrete". In the case of the implementation of anti washout concrete, it is possible to use old machines and methods. The advantage of anti washout concrete is that in addition to ensuring better structural behavior of hardened concrete beneath the surface of the water, it can help reduce environmental contamination during concrete laying below the water. Among the solutions for increasing the stability of concrete against washout, it is possible to increase the cement content and to replace or add powder materials such as bentonite, limestone powder, microsilica and fly ash, increase the fine aggregate in concrete and use of Anti Washout Admixture or AWA. In this paper, at first methods for reducing washout in concrete was reviewed, then the AWA materials and their effects on concrete behavior were explained.
Keywords
underwater concrete, anti washout concrete, anti washout admixture (AWA)