بسمه تعالی

انتخاب و معرفی طرح های بتنی برتر کشور در شانزدهمین همایش روز بتن 1397

 

انجمن بتن ایران ، مطابق روال سالهای گذشته ، روز شانزدهم مهرماه را به عنوان "روز بتن " گرامی میدارد و برنامه های ویژه ای را در آن روز به اجراء می گذارد . معرفی طرح های بتنی برتر که تا پایان سال 1396 به بهره برداری رسیده اند، یکی از این برنامه هاست . این طرح ها براساس ضوابط علمی و معیارهای اجرایی توسط هیات داوران انتخاب می شوند.

 زمینه های مختلف این طرح ها عبارتند از:

ساختمانی : عمومی، مسکونی، صنعتی

پل ها و تونل ها: راه، آزاد راه، راه آهن، قطار شهری

سازه های آبی : سدها ، تونل های آب بر، تاسیسات آبرسانی

سازه هائی که در آنها نوعی نوآوری در ساخت و تکنولوژی بتن به کار گرفته شده باشد.

سازه هایی که به نوعی صرفه جویی در حامل های انرژی، مخصوصا" آلوده ساز های محیط زیست، در آنها بعمل آورده شده باشد

معیارهایی که درانتخاب طرح ها مدنظر قرار خواهند گرفت عبارتند از:

نوآوری درطراحی و ساخت ، نوآوری در تکنولوژی بتن ، زیبایی و هم آهنگی سازه با معماری ،  خلاقیت ، دقت و مهارت خاص به کار گرفته شده در انجام طرح .

از کلیه سازمانها و شرکتهای دست اندرکار ساخت و ساز در سراسر کشور، که علاقمند به ارائه طرحهای خود هستند، دعوت می شود خلاصه ای از طرح های خود را تا 15 مرداد 1397 به دفتر انجمن ارسال دارند تا ترتیب شرکت آنها در برنامه داده شود . متعاقباً هیات داوران از دست اندرکاران طرح هایی که مشخصات اولیه را دارا باشند دعوت بعمل خواهد آورد تا اطلاعات جامع تری را برای انتخاب نهائی در اختیار انجمن قرار دهند.

در ضمن انجمن علاقمند است، مطابق روال سالهای گذشته،  یکی از طرح های انجام شده توسط مهندسان جوان، با سابقه کاری کمتر از 5 سال، را که دارای نوعی ویژگی خاص است انتخاب و معرفی نماید. لذا از این گروه مهندسان دعوت می شود خلاصه ای از طرح های خود را همراه با ویژگی خاص آنها تا تاریخ 15 مرداد 1397 به دفتر انجمن ارسال دارند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش انجمن بتن ایران به شماره های 8 -88230585 تماس گرفته و یا به سایت www.ici.ir مراجعه نمایند.

 

زمان برگزاری: 16 مهرماه سال 1397

 جهت دریافت فایل کلیک کنید