نویسنده = بابک احمدی
تعداد مقالات: 2

1 ارزیابی کیفیت بتن‌های اجرا شده در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
بابک احمدی*؛ مهدی نعمتی؛ جعفر سبحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.26 K)

2 تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم
بابک احمدی*؛ سعید خالویی؛ آزاده عسکری تژاد؛ مسعود نکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.57 K)