نویسنده = محمد علی نوروزی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اقتصادی اثر افزایش مقاومت بتن در ساختمان های بتنی با شکل پذیری ویژه
محمد علی نوروزی، داود قائدیان رونیزی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (862.56 K)