نویسنده = امیرمهدی ربیعی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند
سهیل جعفری نژاد* ، محمد شکرچی زاده، امیرمهدی ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.98 K)