کلیدواژه ها = چگالی انبوهی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ارتباط چگالی انبوهی سنگدانه های شن با محیط تشکیل آنها
سید محمود فاطمی عقدا؛ علی نورزاد؛ مهدی تلخابلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (834.47 K)