کلیدواژه ها = زئولیت
تعداد مقالات: 5

1 تاثیر اصلاح نسبت آب به سیمان در رفتار بتن زهکش دارای زئولیت طبیعی در آزمایشات مختلف مکانیکی با دانه بندی‌های مختلف مصالح
زهیر فتحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

2 بررسی تاثیر زئولیت های شهرستان شاهیندژ در مقاومت فشاری بتن سبک
عبدالله فروغی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (668.02 K)

3 بررسی تاثیر وجود پومیس منطقه اسکندان بر مقاومت فشاری بتن
عبدالله فروغی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (676.16 K)

4 بررسی خواص بتن حاوی آب مغناطیسی و ترکیب زئولیت و دوده سیلیس در حالت تازه و سخت شده
جواد پورشافع لنگرودی*؛ سید یاسین موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.91 K)

5 تاثیر حجم خمیر مواد سیمانی و استفاده از زئولیت بر خواص بتن خودتراکم
بابک احمدی*؛ سعید خالویی؛ آزاده عسکری تژاد؛ مسعود نکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.57 K)