هیات رئیسه
دکتر مرتضی زاهدی
رئیس افتخاری
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6085.7324.fa
پست الکترونیکی: mzahedi213 [at] iust.ac.ir
دکتر هرمز فامیلی
رئیس
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find-32.6121.7285.en.html
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
دکتر محسن تدین
دبیر
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
کمیته علمی
مهدی اسفندی سرافراز
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mehdi_sarafraz [at] yahoo.com
مهرداد اشتری
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و خزانه دار انجمن علمی بتن ایران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: m.ashtari [at] sazian.net
حسن افشین
عضو کمیته علمی
دانشگاه صنعتی سهند
وب سایت: www.sut.ac.ir/main/showcontact.aspx?id=219
پست الکترونیکی: hassanafshin [at] yahoo.com
محمدرضا آزادی
عضو کمیته علمی
دانشجو دکتری و مدرس در دانشگاه اینسبروک اتریش
وب سایت: sites.google.com/site/mohammadrezaazadikakavand/
پست الکترونیکی: mohammadreza.azadi86 [at] gmail.com
بابک احمدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: profile.kntu.ac.ir/en/~bagheri
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
محسن تدین
عضو کمیته علمی
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
علیرضا پورخورشیدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: pourkhorshidi [at] bhrc.ac.ir
محمدحسین تدین
عضو کمیته علمی
عضو انجمن بتن و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mh_tadayon [at] yahoo.com
محمدرضا توکلی زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: www.um.ac.ir/~drt
پست الکترونیکی: drt [at] um.ac.ir
ابوالفضل حسنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~hassani
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
جاوید خطیبی طالقانی
عضو کمیته علمی
نائب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: j_khatibi [at] yahoo.com
علی اصغر جلال زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
وب سایت: www.ci.ir
پست الکترونیکی: aa_jalalzadeh [at] yahoo.com
محمدرضا جواهری تفتی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
پست الکترونیکی: mr.javaheritafti [at] yahoo.com
پروفسور علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
پست الکترونیکی: khaloo [at] sharif.edu
محمدرضا خان محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2
پست الکترونیکی: mkhan [at] ut.ac.ir
مصطفی خانزادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: civil.iust.ac.ir
پست الکترونیکی: khanzadi [at] iust.ac.ir
پروفسور علی خیرالدین
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.kheyroddin.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: kheyroddin [at] semnan.ac.ir
گرشاسب خزائنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
وب سایت: /www.civilica.com/person-7580.html
پست الکترونیکی: khazaeny [at] gmail.com
حسین خدیو
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: persiabeton_pad [at] yahoo.com
مهدی چینی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ir www.ici.com
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
علی دوستی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: a.dousti [at] bhrc.ac.ir
فریدون رضایی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
وب سایت: profs.basu.ac.ir/f-rezaei/
پست الکترونیکی: frrezaie [at] gmail.com
امیرمازیار رئیس قاسمی
عضو کمیته علمی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: raissghasemi [at] yahoo.com
علی اکبر رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
وب سایت: civil.aut.ac.ir/ra/index.html
پست الکترونیکی: aaramce [at] aut.ac.ir
امیرمحمد رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2
پست الکترونیکی: ramezanian [at] ut.ac.ir
جعفر سبحانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
وب سایت: www.bhrc.ir
پست الکترونیکی: ja_sobhani [at] yahoo.com
پروفسور محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/shekarch
پست الکترونیکی: shekarch [at] ut.ac.ir
علی اکبر شیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
پویان فخاریان
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pouyan_fakharian2
پست الکترونیکی: pouyanfakharian [at] gmail.com
پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6038.7339.fa
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
ابراهیم قیاسوند
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: e.ghiasvand [at] basu.ac.ir
موسی کلهری
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دبیر انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
سید حسام مدنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
داود مستوفی نژاد
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: mostofinejad.iut.ac.ir/
پست الکترونیکی: dmostofi [at] cc.iut.ac.ir
علی صدرممتازی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sadrmomtazi [at] yahoo.com
مهدی مهدیخانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین الملل امام خمینی ره
وب سایت: www.mahdikhani.com
پست الکترونیکی: mahdikhani [at] eng.ikiu.ac.ir
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
وب سایت: www.bhrc.ac.ir
پست الکترونیکی: m.nemati [at] bhrc.ac.ir
محمود نیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
وب سایت: profs.basu.ac.ir/m-nili/
پست الکترونیکی: nili [at] basu.ac.ir
کمیته داوران
محمد اسماعیل نیا عمران
داور
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
پست الکترونیکی: m.esmaeilnia [at] uok.ac.ir
بهتاش امیری
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: amiri.behtash [at] gmail.com
مصطفی آدرسی
داور
استادیار دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: m.adresi [at] srttu.edu
مهیار پورلک
داور
دانشجوی دکترا سازه هیدرولیکی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: mahyar_pourlak [at] yahoo.com
محمدرضا جبروتی
داور
عضو انجمن بتن
پست الکترونیکی: jabarootireza [at] yahoo.com
پیام حسینی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: p.hosseini87 [at] gmail.com
حسین دور محمدی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: h_dormohammadi [at] alum.sharif.edu
رحیم واعظی
داور
عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: vaezi [at] sano.ir
محمد کاظم شربتدار
داور
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: msharbatdar [at] semnan.ac.ir
محمد شوشتری
داور
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: vshooshtari [at] gmail.com
فرزین صمصامی
داور
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
وب سایت: plaza.ufl.edu/samsami
پست الکترونیکی: samsami [at] dena.kntu.ac.ir
شهریار طاووسی
داور
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
پست الکترونیکی: sh_tavousi [at] iauctb.ac.ir
امیر طریقت
داور
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
پست الکترونیکی: tarighat [at] srttu.edu
آزاده عسکری نژاد
داور
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
پست الکترونیکی: a.askarinejad [at] bhrc.ac.ir
امین غفوری پور
داور
عضو انجمن بتن- عضو هیات علمی دانشگاه سانتا کلورا
پست الکترونیکی: amingh [at] parspadir.com
عطیه فراهانی
داور
دانشجوی دکترا مهندسی عمران، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a_farahani87 [at] ut.ac.ir
صادق قورچیان
داور
دکترای مهندسی عمران از ETH Zurich & Empa
وب سایت: www.ici.ir
پست الکترونیکی: sadegh.ghourchian [at] empa.ch
عطا حجت کاشانی
داور
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب
پست الکترونیکی: ata_hojat [at] aut.ac.ir
محسن غلامرضا کاشی
داور
عضو انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: mgkashi [at] gmail.com
طالب مرادی شقاقی
داور
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
پست الکترونیکی: ta.moradi [at] yahoo.com
آرمین منیرعباسی
داور
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: monirabbasi [at] pnu.ac.ir
حمید وارسته پور
داور
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
پست الکترونیکی: hamid_v_p [at] yahoo.com
علی همتی
داور
استادیار گروه مهندسی، دانشگاه آزاد سمنان
پست الکترونیکی: ahemmati2000 [at] yahoo.com
کمیته اجرایی
عزیز اله بریجانی
مدیر اجرایی
انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: iciir [at] yahoo.com