شورای سیاستگذاری

دکتر مرتضی زاهدی

دکتر مرتضی زاهدی

رئیس افتخاری
mzahedi213iust.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر هرمز فامیلی

دکتر هرمز فامیلی

رئیس
familiiust.ac.ir
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسن تدین

دکتر محسن تدین

دبیر
tadayonmohyahoo.com
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

کمیته علمی

مهدی اسفندی سرافراز

مهدی اسفندی سرافراز

عضو کمیته علمی
mehdi_sarafrazyahoo.com
عضو انجمن بتن ایران
مهرداد اشتری

مهرداد اشتری

عضو کمیته علمی
m.ashtarisazian.net
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران و خزانه دار انجمن علمی بتن ایران
حسن افشین

حسن افشین

عضو کمیته علمی
hassanafshinyahoo.com
دانشگاه صنعتی سهند
محمدرضا آزادی

محمدرضا آزادی

عضو کمیته علمی
mohammadreza.azadi86gmail.com
دانشجو دکتری و مدرس در دانشگاه اینسبروک اتریش
بابک احمدی

بابک احمدی

عضو کمیته علمی
bahmadiaut.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علیرضا باقری

علیرضا باقری

عضو کمیته علمی
bagherikntu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محسن تدین

محسن تدین

عضو کمیته علمی
tadayonmohyahoo.com
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا پورخورشیدی

علیرضا پورخورشیدی

عضو کمیته علمی
pourkhorshidibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
محمدحسین تدین

محمدحسین تدین

عضو کمیته علمی
mh_tadayonyahoo.com
عضو انجمن بتن و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
محمدرضا توکلی زاده

محمدرضا توکلی زاده

عضو کمیته علمی
drtum.ac.ir
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل حسنی

ابوالفضل حسنی

عضو کمیته علمی
hassanimodares.ac.ir
استاد دانشکده عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
جاوید خطیبی طالقانی

جاوید خطیبی طالقانی

عضو کمیته علمی
j_khatibiyahoo.com
نائب رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
علی اصغر جلال زاده

علی اصغر جلال زاده

عضو کمیته علمی
aa_jalalzadehyahoo.com
عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
محمدرضا جواهری تفتی

محمدرضا جواهری تفتی

عضو کمیته علمی
mr.javaheritaftiyahoo.com
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
پروفسور علیرضا خالو

پروفسور علیرضا خالو

عضو کمیته علمی
khaloosharif.edu
استاد برجسته، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محمدرضا خان محمدی

محمدرضا خان محمدی

عضو کمیته علمی
mkhanut.ac.ir
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مصطفی خانزادی

مصطفی خانزادی

عضو کمیته علمی
khanzadiiust.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پروفسور علی خیرالدین

پروفسور علی خیرالدین

عضو کمیته علمی
kheyroddinsemnan.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
گرشاسب خزائنی

گرشاسب خزائنی

عضو کمیته علمی
khazaenygmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
حسین خدیو

حسین خدیو

عضو کمیته علمی
persiabeton_padyahoo.com
عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی چینی

مهدی چینی

عضو کمیته علمی
mchinihotmail.com
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی دوستی

علی دوستی

عضو کمیته علمی
a.doustibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی بخش مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان
فریدون رضایی

فریدون رضایی

عضو کمیته علمی
frrezaiegmail.com
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه بوعلی سینای همدان
امیرمازیار رئیس قاسمی

امیرمازیار رئیس قاسمی

عضو کمیته علمی
raissghasemiyahoo.com
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی اکبر رمضانیانپور

علی اکبر رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
aaramceaut.ac.ir
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
امیرمحمد رمضانیانپور

امیرمحمد رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
ramezanianut.ac.ir
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد های فنی دانشگاه تهران
جعفر سبحانی

جعفر سبحانی

عضو کمیته علمی
ja_sobhaniyahoo.com
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پروفسور محمد شکرچی زاده

پروفسور محمد شکرچی زاده

عضو کمیته علمی
shekarchut.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
علی اکبر شیرزادی جاوید

علی اکبر شیرزادی جاوید

عضو کمیته علمی
shirzadiust.ac.ir
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
پویان فخاریان

پویان فخاریان

عضو کمیته علمی
pouyanfakhariangmail.com
دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
پرویز قدوسی

پرویز قدوسی

عضو کمیته علمی
ghoddousiiust.ac.ir
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند

عضو کمیته علمی
e.ghiasvandbasu.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
موسی کلهری

موسی کلهری

عضو کمیته علمی
moosa.kalhoriyahoo.com
دانشجوی دکترای مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دبیر انجمن بتن ایران
سید حسام مدنی

سید حسام مدنی

عضو کمیته علمی
h.madanikgut.ac.ir
استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
داود مستوفی نژاد

داود مستوفی نژاد

عضو کمیته علمی
dmostoficc.iut.ac.ir
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی صدرممتازی

علی صدرممتازی

عضو کمیته علمی
sadrmomtaziyahoo.com
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
مهدی مهدیخانی

مهدی مهدیخانی

عضو کمیته علمی
mahdikhanieng.ikiu.ac.ir
استادیار دانشکده عمران، دانشگاه بین الملل امام خمینی ره
حسین نادرپور

حسین نادرپور

عضو کمیته علمی
naderpoursemnan.ac.ir
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
مهدی نعمتی چاری

مهدی نعمتی چاری

عضو کمیته علمی
m.nematibhrc.ac.ir
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
محمود نیلی

محمود نیلی

عضو کمیته علمی
nilibasu.ac.ir
دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

کمیته داوران

محمد اسماعیل نیا عمران

محمد اسماعیل نیا عمران

داور
m.esmaeilniauok.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
بهتاش امیری

بهتاش امیری

داور
amiri.behtashgmail.com
عضو انجمن بتن ایران
مصطفی آدرسی

مصطفی آدرسی

داور
m.adresisrttu.edu
استادیار دانشگاه شهید رجایی
مهیار پورلک

مهیار پورلک

داور
mahyar_pourlakyahoo.com
دانشجوی دکترا سازه هیدرولیکی دانشگاه قم
محمدرضا جبروتی

محمدرضا جبروتی

داور
jabarootirezayahoo.com
عضو انجمن بتن
پیام حسینی

پیام حسینی

داور
p.hosseini87gmail.com
عضو انجمن بتن ایران
حسین دور محمدی

حسین دور محمدی

داور
h_dormohammadialum.sharif.edu
عضو انجمن بتن ایران
رحیم واعظی

رحیم واعظی

داور
vaezisano.ir
عضو هیات مدیره انجمن
محمد کاظم شربتدار

محمد کاظم شربتدار

داور
msharbatdarsemnan.ac.ir
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
محمد شوشتری

محمد شوشتری

داور
vshooshtarigmail.com
عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرزین صمصامی

فرزین صمصامی

داور
samsamidena.kntu.ac.ir
استادیار مهندسی عمران، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
شهریار طاووسی

شهریار طاووسی

داور
sh_tavousiiauctb.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
امیر طریقت

امیر طریقت

داور
tarighat srttu.edu
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه شهید رجایی
آزاده عسکری نژاد

آزاده عسکری نژاد

داور
a.askarinejadbhrc.ac.ir
عضو هیات علمی بخش فناوری بتن
امین غفوری پور

امین غفوری پور

داور
aminghparspadir.com
عضو انجمن بتن- عضو هیات علمی دانشگاه سانتا کلورا
عطیه فراهانی

عطیه فراهانی

داور
a_farahani87ut.ac.ir
دانشجوی دکترا مهندسی عمران، دانشگاه تهران
صادق قورچیان

صادق قورچیان

داور
sadegh.ghourchianempa.ch
دکترای مهندسی عمران از ETH Zurich & Empa
عطا حجت کاشانی

عطا حجت کاشانی

داور
ata_hojataut.ac.ir
استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد تهران جنوب
محسن غلامرضا کاشی

محسن غلامرضا کاشی

داور
mgkashigmail.com
عضو انجمن بتن ایران
طالب مرادی شقاقی

طالب مرادی شقاقی

داور
ta.moradiyahoo.com
استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
آرمین منیرعباسی

آرمین منیرعباسی

داور
monirabbasipnu.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمید وارسته پور

حمید وارسته پور

داور
hamid_v_pyahoo.com
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
علی همتی

علی همتی

داور
ahemmati2000yahoo.com
استادیار گروه مهندسی، دانشگاه آزاد سمنان

کمیته اجرایی

عزیز اله بریجانی

عزیز اله بریجانی

مدیر اجرایی
iciiryahoo.com
انجمن بتن ایران