جهت دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید                                                                                           

- جهت اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دائمی انجمن بتن ایران با شماره های 8-88230585 تماس حاصل نمائید.      ( فاکس: 88270059 )

* ثبت نام در پایگاه اینترنتی مسابقات ملی بتن و اخذ تاییدیه الزامی می باشد.

 - آخرین مهلت نهائی ثبت نام جهت شرکت در مسابقات 1397/06/15 خواهد بود.

زمان و مکان برگزاری: 5 مهرماه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز