بسمه تعالی

                                                                                                                                                                  شماره : 1011-1397

                                                                                                                                                                   تاریخ :1397/05/06

                                                                                                                            

 قابل توجه اعضای محترم حقوقی انجمن بتن ایران

 باسلام

احتراما" به استحضار دارند 16 مهرماه هر سال به عنوان "روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی" نام گذاری شده است. هر ساله انجمن بتن ایران با همکاری و همیاری اعضای محترم خود و سایر دست اندرکاران صنعت بتن کشور مسابقات ملی بتن، ویژه اعضای حقوقی خود را در شهریورماه سال جاری برگزار می نماید.

امسال انجمن در نظر دارد با همکاری گروه تخصصی شهیدرجایی "مسابقه بتن رویه ی اقتصادی با رویکرد اجرایی و توسعه پایدار و مسابقه بتن خودتراکم با رویکرد اجرایی و توسعه پایدار، ویژه اعضای حقوقی انجمن بتن ایران " را با هدف ارتقای دانش و ارائه توانائی های نظری و عملی اعضای حقوقی خود که دست اندرکار اجراء، ساخت بتن و قطعات بتنی و یا ارزیابی و نظارت هستند، در شهریورماه در محل کارخانه تولید قطعات بتنی گروه تخصصی شهید رجایی برگزار نماید. آئین نامه ها و فرم ثبت نام در مسابقات فوق در پایگاه اینترنتی انجمن بتن ایران  و روز بتن به نشانی www.ici.ir و www.concreteday.irموجود می باشد، ضمنا" به پیوست فرم ثبت نام در مسابقه ارسال می گردد.

قبلاً از بذل توجه آن عضو محترم مراتب سپاس و امتنان را ابراز می دارد.

 

                                                                                                                     با احترام

                                                                                                              انجمن بتن ایران