آئین نامه مسابقه پوستر و پایان نامه برتر دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد (جایزه دکتر قالیبافیان)- سال 1397

 

مقدمه

به منظور ترغیب دانشجویان کارشناسی ارشد عمران در انجام تحقیقات و پایان نامه با مصالح بتن و سازه های بتنی، مسابقه پوستر و پایان نامه برتر برگزارمی شود. این مسابقه به منظور قدردانی از تلاشهای استاد فقید دکتر مهدی قالیبافیان در راستای اعتلای دانش بتن کشور به نام ایشان نامگذاری و به افراد منتخب علاوه بر جوایز معمول، لوح تقدیر از سوی انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی که آخرین موسسه بنیانگذاری شده از سوی استاد فقید دکتر قالیبافیان است اهداء خواهد شد. موضوع مسابقه مختص فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی1397-1396 در گرایش های مهندسی عمران  می‌باشد.

 

موضوعات مسابقه:

ـ موضوع پایان نامه دانشجویان که در یکی از زمینه‌های تکنولوژی بتن ، طراحی ، اجرای سازه های بتنی یا بهسازی لرزه ای سازه های بتنی قابل دسته بندی باشد و توسط استاد راهنما اصالت آن تایید گردد، در مسابقه شرکت داده خواهد شد.

 

الف) تکنولوژی بتن: تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با1- معرفی مصالح جدید بتنی، 2- ارتقاء عملکرد رفتاری مصالح بتنی موجود، 3- شناخت و بررسی عوامل موثر بر رفتار مصالح بتنی

 

ب) طراحی: تحقیقات می بایست در زمینه های ایده های جدید طراحی در زمینه های 1-طراحی ثقلی 2-لرزه‌ای 3- باد 4-انفجار 5- گسیختگی های پیش رونده  6-گهواره ای 7- کنترل تحریک و ارتعاش(اکتیو و یا پسیو) دسته بندی گردد.

 

ج) اجرای سازه های بتنی: شامل 1- روشهای اجرای جدید در سازه های بتنی 2-ایده های جدید در روشهای اجرا در سازه های خاص و یا صنعتی ساز

 

د) بهسازی لرزه‌ای سازه های بتنی:  ارزیابی لرزه‌ای عملکرد سازه های موجود و یا بهسازی شده 1- اعضاء 2- اجزا    3- زیر سازه  بتن آرمه از طریق تحقیقات آزمایشگاهی و یا میدانی 4- ایده های نوین در بهسازی لرزه‌ای سازه های بتن آرمه موجود  

ه)- تعمیر و تقویت سازه های بتنی: مسائل مربوط به تعمیر و  ترمیم بتن های ضعیف یا تخریب شده ، تقویت سازه های بتنی

 

ضوابط شرکت در مسابقه:

ـ محدودیتی برای تعداد دانشجویان از هر دانشگاه وجود ندارد.

ـ از هر دانشگاه و در هر یک از زمینه های اشاره شده فوق (الف تا د) فقط یک نفر در رتبه های اول تا سوم قر ار خواهد گرفت.

ـ شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ سوم شهریور 1397یک نسخه لوح فشرده مربوط به معرفی موضوع ‌پایان نامه (به صورت فایل پاور پوینت) خود را به همراه نامه استاد راهنما و مقالات پذیرفته شده، و جدول پیوست مربوط به اطلاعات کلیدی طرح ارایه شده به آدرس انجمن بتن ایران واقع درتهران شهرآرا - خ آرش مهر- ابتدای بلوار غربی- پلاک13 طبقه اول (8-88230585) ارسال نمایند. ( کد پستی انجمن: 1445843464 )

ـ حداکثر 6 نفر از متقاضیان توسط هیات داوران مسابقه برای ارائه شفاهی انتخاب و دعوت می شوند.

ـ‌ پس از ارائه شفاهی سه نفر از متقاضیان برای رتبه های اول تا سوم توسط هیات داوران انتخاب و از دانشجویان منتخب درخواست می گردد یک پوستر با قطع 100*70 از پایان نامه خود را با توجه به فرمت تعیین شده تهیه و در روز بتن در محل برگزاری مراسم نصب نمایند. (‌پوسترهای مربوط به دانشجویان برگزیده سال گذشته در پایگاه اینترنتی انجمن بتن موجود است و نیز هزینه تهیه پوستر تا سقف معینی از سوی انجمن بتن پرداخت خواهد شد) .

ـ‌ پوسترهای انتخاب شده در روز بتن در محل مناسبی نصب خواهد شد. جایزه دانشجویان در مراسم روز بتن اعطاء خواهد شد.

ـ‌ انتخاب و معرفی پایان نامه و پوستر برتر براساس نوآوری، خلاقیت، قابلیت تولید ثروت، نیاز جامعه مهندسی کشور، و دستاوردهای حاصل از پایان نامه (مقالات پذیرفته شده یا چاپ شده معتبر، ثبت اختراع، نحوه ارائه شفاهی و پوستر) توسط هیات داوران خواهد بود. بدیهی است چنانچه دانشجویان برگزیده پوستر خود را برای ارائه در روز بتن آماده ننمایند معرفی آنها و اهداء‌ جایزه انجام نخواهد شد.

 

 

امتیاز بندی اولیه پژوهشی طرح های ارایه شده به شرح زیر خواهد بود:

- مقالات حاصل از طرح ارایه شده در ژورنالهای بین المللی با ایندکس ISI  با هر تعداد و بدون محدودیت هر یک تا 8 - امتیاز (کلیه شرکت کنندگان می‌بایست مدرکی دال بر ایندکس ISI  از مقاله  ارایه نمایند).

- مقالات حاصل از طرح  ارایه شده در مجلات علمی پژوهشی ملی و یا بین المللی( به تشخیص هیات داوران)  حداکثر 2 تا و هریک  تا 4 امتیاز.

- مقالات حاصل از طرح ارایه شده در مجلات علمی ترویجی حداکثر 1 عدد تا 2.5 امتیاز

- مقالات حاصل از طرح ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی داخلی و خارجی حداکثر 2 تا و هریک تا 2 امتیاز به تشخیص داوران

- مقالات حاصل از طرح ارایه شده در کنفرانسهای داخلی و ملی معتبر تا 2 تا و هر یک 1 امتیاز

- کتاب، گزارش و یا سایر دستاورد های طرح بر اساس نظر داوران ارزش گذاری می شود

نکات ضروری:

الف) مقالاتی که در قبال دریافت وجه پذیرش  شده اند، پذیرفته نخواهد شد. موارد استثنا با تایید هیئت داوران می‌باشد.

ب) در مورد مقالات با ایندکس ISI و یا علمی-پژوهشی ملی و بین المللی، ملاک محاسبه چاپ و یا پذیرش قطعی مقاله  در زمان ارایه مدارک خواهد بود.(مقالاتی که تحت داوری بوده و یا در حال  بازنگری بوده قابل قبول نمی باشد).

ج) در مورد مقالات کنفرانسی ارایه گواهی ارایه در کنفرانس و یا کپی از خلاصه مقاله چاپ شده به همراه مدرکی که نشان دهنده نوع ارایه آن باشد، الزامی است.

د) مقالاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت که در فاصله دوره کارشناسی ارشد شرکت کننده تولید شده و صرفا مرتبط با عنوان پایان نامه باشد. مقالات موازی و غیر مرتبط از پروسه داوری حذف خواهد شد. در صورت عدم امکان داوری پایان نامه ها بدلیل تعدد مقالات غیر مرتبط ، آن پایان نامه از پروسه داوری حذف خواهد شد.        

 

خلاصه اطلاعات کلیدی طرح

نام و نام خانوادگی: ...........................................................................................................................................................................................

دانشگاه: ......................................................................   دانشکده: ..............................................................................................................

گرایش: .............................................................استاد راهنما: ......................................................................................................................

همکاران: ..........................................................................................................................................................................................................

موضوع طرح:.....................................................................................................................................................................................................

 

روش انجام:   

     آزمایشگاهی          میدانی          تحلیلی          آزمایشگاهی- تحلیلی       

نوع نمونه های آزمایشگاهی: .........................................................................................................................................................................

نمونه های مصالح: ..................................................................  نمونه های المان سازه ای: ......................................................................

نمونه های اجزاء سازه ای : ..........................................................   نمونه های زیر سازه : ....................................................................

نوع آزمایش:

عملکردی دراز مدت بارگذاری ثابت   تعداد نمونه ها: ...............      یکطرفه بار سرعت کم    تعداد نمونه ها: ..............

رفت و برگشتی معکوس شونده سرعت کم   تعداد نمونه ها: .............     دینامیکی هارمونیکی  تعداد نمونه ها: ..............

دینامیکی تاریخچه زمانی    تعداد نمونه ها: .........................

روش مدلسازی:       تحلیلی (ماکرو)          عددی (میکرو)         عمومی ((global         تلفیقی      

( چنانچه مدل سازی در طرح انجام شده باشد)

نوع آنالیز:   

استاتیک خطی    تعداد آنالیزها: ..............          استاتیک غیر خطی   تعداد آنالیز ها: ...............  

دینامیکی خطی تعداد آنالیزها: ............     دینامیکی غیر خطی تعداد آنالیزها: .............  IDA تعداد آنالیزها: ..............

تعداد رکوردهای اعمال شده: ........................

مدل مورد استفاده در تحلیل:    المان      اجزاء       زیر سازه       سازه      اجزاء-سازه       سایر

اثرات در نظر گرفته شده در تحلیل:  غیر خطی مصالح  غیر خطی هندسی   حالات حدی در مصالح   دراز مدت         

خروجی های پردازش شده:  تنش-کرنش   تغییر مکان   انرژی     خسارت    شتاب     تلاشهای سازه ای

طبقه بندی طرح: ( بر اساس موضوعات دسته بندی شود) 

الف:................................................................................................ ب:................................................................................................................

ج:.......................................................................................... د:............................................................................................................

نوع طرح:             توسعه‌ای               کاربردی                 بنیادی               ترکیبی      

 

نوآوری: (ذکر نوآوری ضروری است)

 

 

نکته مهم : ارایه حداقل سه طرح که در 3 سال گذشته بر روی موضوع پیشنهادی انجام شده باشد. ذکر عنوان، مولفان، و سال و محل انتشار ضروری است.

1- .......................................................................................................................................................................................................................

2-........................................................................................................................................................................................................................

3-........................................................................................................................................................................................................................

 

عنوان مقاله:

1- .......................................................................................................................................................................................................................

سال انتشار : ................   محل انتشار: .............................................................................................................  تعداد نویسندگان : ........

موقعیت نویسنده در بین سایر نویسندگان: ....................   نوع کنفرانس : ...........................................................................................  

روش ارایه (ارایه و یا پوستر) : ...........................

 

2-..................................................................................................................................................................................................................

سال انتشار : ................   محل انتشار: .............................................................................................................  تعداد نویسندگان : ........

موقعیت نویسنده در بین سایر نویسندگان: ....................   نوع کنفرانس : ...........................................................................................  

روش ارایه (ارایه و یا پوستر) : ...........................

 

3-....................................................................................................................................................................................................................

سال انتشار : ................   محل انتشار: .............................................................................................................  تعداد نویسندگان : ........

موقعیت نویسنده در بین سایر نویسندگان: ....................   نوع کنفرانس : ...........................................................................................  

روش ارایه (ارایه و یا پوستر) : ...........................

 

4-.....................................................................................................................................................................................................................

سال انتشار : ................   محل انتشار: .............................................................................................................  تعداد نویسندگان : ........

موقعیت نویسنده در بین سایر نویسندگان: ....................   نوع کنفرانس : ...........................................................................................  

روش ارایه (ارایه و یا پوستر) : ...........................

 

5-.....................................................................................................................................................................................................................

سال انتشار : ................   محل انتشار: .............................................................................................................  تعداد نویسندگان : ........

موقعیت نویسنده در بین سایر نویسندگان: ....................   نوع کنفرانس : ...........................................................................................  

روش ارایه (ارایه و یا پوستر) : ...........................

 

دانلود فایل پی دی اف آیین نامه