معرفی و هدف: هدف از این مسابقه، ساخت مکعب های بتنی همسان با مقاومت 5 ± 30 مگا پاسکال و چگالی50±1400  کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

 

قوانین مسابقه :

 

 1 ـ  شرایط تیم های شرکت کننده در مسابقه:

1-1- اعضای هر تیم در زمان ثبت نام  مسابقات باید دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا کارشناسی و یا کاردانی رشته های  عمران (تمام گرایشها)، معماری و خط ابنیه راه آهن (سازه های ریلی ) یا سایر رشته های مرتبط با بتن مانند مواد ، سرامیک و شیمی ، آب و سازه های آبی باشند.

 1-2- هر تیم حداکثر شامل 4 عضو از یک دانشگاه می باشد.

1-3 - هر تیم دو آزمونه را باید برای شرکت در مسابقه تحویل دهد. از هر دانشگاه حداکثر یک برنده معرفی خواهد شد.

1-4 ـ‌ هر نفر تنها در یک تیم از هر رشته می تواند ثبت نام نماید.

1-5 - از سوی هر دانشکده، استاد راهنما یا سرپرست تیم، ناظر بر عملکرد تیم در اجرای قوانین مسابقه بوده و فرم ثبت نام نهایی را امضا خواهد نمود. استاد راهنما می تواند بیش از یک تیم را سرپرستی نماید. استاد راهنما صرفا" باید عضو هیات علمی یا مدرس آن دانشگاه باشد.

1-6- در زمان برگزاری مسابقه فقط یک نفر بعنوان نماینده و رابط تیم بصورت کتبی از سوی استاد راهنما باید معرفی شود تا پاسخگوی داوران باشد. اعتراض به رای داوران صرفا" بصورت کتبی و توسط نماینده تیم یا استاد راهنما امکان پذیر و قابل بررسی می باشد.

  مصالح:  

2-1 - مواد سیمانی شامل انواع سیمان پرتلند مطابقISIRI389، آمیخته طبق , 2931 ISIRI3517,3432,4220  و مواد افزودنی معدنی جایگزین سیمان نظیر پوزولانها و روباره نیز می تواند به کار رود.

2-2- مـصرف انــــواع افــــزودنی هـــای شیــــمیایی مطـــــــابق اســــــــتانداردهای   ASTMC1017,ASTMC260,EN934,ASTMC494,ISIRI2930  مجاز است.

2-3- با توجه به لزوم مصرف سنگدانه ,انواع سنگدانه مصنوعی صنعتی و طبیعی می تواند بکار گرفته شود . به هر حال باید بتنی ساخته شود که سنگدانه مصرفی بخش قابل ملاحظه ای  ، از حجم آن را (حداقل 60 درصد) تشکیل دهد.

تشخیص این امر به عهده هیات داوران است و لازم است صنعتی بودن و طبیعی بودن سنگدانه ها نیز توسط داوران تائید شود مقصود از صنعتی بودن آنست که در بازار به صورت تجاری قابل ابتیاع باشد در غیر این صورت تیم از دور مسابقه خارج خواهد شد.

2-4-  درکلیه نمونه ها بایستی حد اقل 10 درصد حجم (وزن) سنگدانه ها در محدود 5/12 تا 19 میلی متر و  20 درصد سنگدانه در محدوده 75/4 تا 5/12 میلی متر باشند. (جمعا" 30درصد بین 75/4 تا 19 میلی متر )

2-5- آزمونه­ها باید بصورت یکپارچه و همگن ساخته شوند و قسمتهای سطحی (پوسته) و درونی (هسته) آزمونه ها نباید تفاوت محسوسی با یکدیگر داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ مشخصات نمونه ها ، شرایط عمل آوری:

3-1- آزمونه ها بصورت مکعب های بتنی به اضلاع 5 ± 100 میلی متر خواهند بود. مکعبی که حتی اندازه یکی از اضلاعش خارج از محدوده مذکور باشد از دور مسابقه خارج خواهد شد. تحدب و تقعر و خروج از گونیا بودن باید مطابق استاندارد 3205 و3206 ایران باشد.

3-2-  هر آزمونه باید با یک شماره 5 رقمی یا پنج حرفی یا ترکیبی از آن بعنوان نام تیم مشخص گردد.

3-3- چگالی هر یک از آزمونه ها می بایست محدوده50±1400  کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

3-4- مقاومت هر یک از آزمونه ها درمحدوده5 ± 30 مگاپاسکال باشد.

4-5 آزمونه ها باید بصورت یکپارچه و همگن ساخته شوند و قسمتهای سطحی (پوسته) و درونی (هسته) آزمونه ها نباید تفاوت محسوسی با یکدیگر داشته باشند.

 

4 ـ ارسال، بررسی و آزمایش نمونه ها:

4ـ1ـ آزمونه ها باید تا پایان ساعت 14 روز پیش از مسابقه توسط نماینده ای که معرفی نامه کتبی از دانشکده یا گروه مربوطه دارد به کمیته برگزاری در محل برگزاری تحویل داده شوند و رسید نمونه ها دریافت گردد.

4-2 ـ  ابعاد آزمونه ها  قبل از مسابقه توسط کمیته برگزارکننده و در حضور نماینده تیم اندازه گیری خواهد شد و درصورتی که از حدود ذکر شده بیرون باشد از دور مسابقات خارج می شود. حجم آزمونه ها نیز محاسبه می شود.

4-3 ـ وزن نمونه هااندازه گیری می شود و درصورتیکه چگالی هر کدام از آزمونه هاخارج از محدوده50±1400  کیلوگرم بر متر مکعب باشد، هردو آزمونه از دورمسابقات خارج خواهد شد. تغییر موضعی در ابعاد آزمونه ها مانند لب پر کردن گوشه ها یا سوراخ کاری آزمونه یا ایجاد فرو رفتگی در سطوح موجب حذف تیم خواهد شد.

4-4- پس از تایید اندازه و وزن آزمونه ها، هر دو آزمونه توسط جک با سرعت 50±600 کیلوگرم بر ثانیه بارگذاری شده و مقاومت هریک اندازه گرفته می شودکه می بایست در محدوده5 ± 30 مگاپاسکال باشد ودرغیر اینصورت هردو آزمونه از دورمسابقات خارج خواهد شد.  سپس میانگین مقاومت به چگالی آزمونه تعیین می گردد و بیشترین مقدار برای هریک از آزمونه ها به عنوان نتیجه نهائی خواهد بود.

 

5-  ارزیابی نمونه ها و تعیین برنده مسابقه

5-1-  رتبه برتر از آن تیمی است که  میانگین نسبت مقاومت به چگالی آزمونه های مکعبی آن بیشتر از سایر تیم ها باشد.

5-2-  در صورت یکسان بودن نتیجه دوتیم، تیمی مقام بالاتر را کسب می نمایدکمترین اختلاف مقاومتی را بین آزمونه هایش دارا باشد و درصورت اختلاف یکسان تیم دارای میانگین مقاومتی بالاتر برنده را تعیین می نماید.

5-3- نمونه های تیم های برتر برای داوری نهایی انتخاب می شوند و پس از بررسی های لازم برنده های نهایی اعلام خواهند شد. هیأت داوران مجاز به اتخاذ تصمیم گیری های عمومی هستند.

5-4-  اسامی اعلام شده توسط هر دانشگاه که به امضای استاد راهنمای تیم رسیده باشد نهایی تلقی شده و قابل تغییر نخواهد بود. به تیم های برتر لوح تقدیر و جوایزی تقدیم خواهد شد.  

5-5- در صورت کسب دو مقام از یک دانشگاه در یک رشته، به تیمی که مقام پایین تری دارد فقط لوح تقدیر اعطاء       می گردد.

5-6- بهر حال قضاوت در خصوص رعایت ضوابط و آیین نامه این مسابقه به عهده داوران همان مسابقه خواهد بود.

 

دانلود فایل پی دی اف آیین نامه