موضوعات = تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی
تعداد مقالات: 13

1 بررسی محل و تعداد شیار در تقویت تیرهای یک سر گیردار تحت بار متمرکز در روش نزدیک به سطح
سلمان نوغانی*؛ حسین نادرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (691.06 K)

2 پیش‌بینی مقاومت نهایی محوری ستون‌های دایره‌ای فولادی پرشده با بتن توسط شبکه‌ی عصبی مصنوعی
محمدحسین یعقوبی*؛ بهروز کشته گر؛ حسینعلی رهدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

3 بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای آسیب دیده بتنی با ورق های خمشی و برشی فولادی
نویسا اصغرنژاد*؛ سید مهدی دهقان؛ محمد امیر نجفقلی پور؛ علیرضا فاموری؛ احمدرضا عربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

4 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ترمیم شده با ورق های FRP تحت بارهای رفت و برگشتی
سید علیرضا فاموری حسینی زاده*؛ محمد امیر نجفقلی پور؛ سید مهدی دهقان؛ نویسا اصغرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.84 MB)

5 ارزیابی و بهسازی سازه ای عرشه پل های بتنی درجا – مطالعه موردی پل صلوات آباد بیجار
سالار منیعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.44 K)

6 کاربرد کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی ECC در سازه‌های بتنی
رضا سلطان آبادی*؛ کیاچهر بهفرنیا؛ داود مستوفی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

7 بررسی روش های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای دیوار های برشی بتن آرمه
پیام پارسا*؛ حسین نادرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.8 MB)

8 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند
سهیل جعفری نژاد*؛ محمد شکرچی زاده؛ امیرمهدی ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.98 K)

9 مطالعه و بررسی بهینه یابی بهترین مکان میراگر TLD در کاهش پاسخ لرزه ایی سازه های بتنی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

10 مطالعه و بررسی تأثیرطول دهانه قاب در خرابی پیش رونده ساختمان های بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از تحلیل غیرخطی
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.12 MB)

11 مطالعه و بررسی ستون های کامپوزیت با مقطع فولادی جعبه ای شکل پر شده از بتن مسلح تحت اثر بار لرزه ای
سید علی موسوی داودی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.89 MB)

12 بررسی و مقایسه تاثیر طول لوله های شیشه ای محتوی چسب پلی اورتان درعملکرد ترمیم در بتن های خودترمیمی
مهدی مهدیخانی؛ امیر ملکی؛ محدثه انبارلوئی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (772.13 K)

13 بررسی استفاده از باکتری باسیلوس ساب تیلیس در ترمیم بتن‌های خودترمیم شونده
مهدی مهدیخانی؛ محدثه انبارلوئی*؛ امیر ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (881.15 K)